سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
شکیبایی، برترین خصلت و دانش، برترین زیور و عطاست . [امام علی علیه السلام]